Category: Актуелно

Поставена нова атмосферска канализациона линија на булевар “Гоце Делчев”

Поставена нова атмосферска канализациона линија на булевар “Гоце Делчев”

Поставена е на нова атмосферска канализациона линија на булевар “Гоце Делчев”. Новопоставената линија е во вкупна должина од 60метри од кои 45 метри се DN200 и 20 мети ф125. Со поставувањето  на оваа атмосферска канализациона линија се решава долгогодишниот проблем со насобирањето на атмосферски води  на овој дел од булеварот при поголеми врнежи.

Привршуваат градежните зафати на новата канализациона линија на ул „Савска“

Привршуваат градежните зафати на новата канализациона линија на ул „Савска“

Интензивно се работи на поставување на нова фекална канализациона линија на ул „Савска“, а при крај се инфраструктурните зафати и интервенции на водоводната и канализациона мрежа на повеќе улици во градот.Имено, на улицата „Савска“ поставена е нова фекална канализациона линија DN200  во должина од 380 метри. Со поставувањето на оваа канализациона линија се решава долгогодишниот […]

Привршуваат градежните зафати на новата канализациона линија на ул „Бидимаж“

Привршуваат градежните зафати на новата канализациона линија на ул „Бидимаж“

Интензивно се работи на поставување на нова атмосверска канализациона линија на ул „Бидимаж“, а при крај се инфраструктурните зафати и интервенции на водоводната и канализациона мрежа на повеќе улици во градот. Имено, на улицата „Бидимаж“ поставена е нова атмосверска канализациона линија DN200  во должина од 110 метри. Со поставувањето на оваа канализациона линија се решава […]

Интензивно се работи на поставување на нова водоводна линија на ул „Јоска Јорданоски“

Интензивно се работи на поставување на нова водоводна линија на ул „Јоска Јорданоски“

Интензивно се работи на поставување на нова водоводна линија на ул „Јоска Јорданоски“, а при крај се инфраструктурните зафати и интервенции на водоводната и канализациона мрежа на повеќе улици во градот.Реконструкцијата на улицата „Јоска Јорданоски“ ќе се изведува во две фази , првата фаза на реконструкцијата ќе биде во должина од 320 метри и во […]

Интензивно се работи на поставување на нова водоводна линија на ул „Даме Гагалески“

Интензивно се работи на поставување на нова водоводна линија на ул „Даме Гагалески“

Интензивно се работи на поставување на нова водоводна линија на ул „Републиканска“, а при крај се инфраструктурните зафати и интервенции на водоводната и канализациона мрежа на повеќе улици во градот.Имено, на улицата „Даме Гагалески“ старата азбестна водоводна линија Ø50 е заменета и е поставена нова полиетилен Ø90 во должина од 100 метри. Со оваа реконструкција […]

Интензивно се работи на поставување на нова водоводна линија на ул „Републиканска“

Интензивно се работи на поставување на нова водоводна линија на ул „Републиканска“

Интензивно се работи на поставување на нова водоводна линија на ул „Републиканска“, а при крај се инфраструктурните зафати и интервенции на водоводната и канализациона мрежа на повеќе улици во градот. Имено, на улицата „Републиканска“ старата азбестна водоводна линија Ø50 е заменета и е поставена нова полиетилен Ø90 во должина од 100 метри. Со оваа реконструкција […]

Поставена нова водоводна линија на булевар “Гоце Делчев”

Поставена нова водоводна линија на булевар “Гоце Делчев”

Денес заврши поставувањето на нова водоводна линија на булевар “Гоце Делчев”Со изведбата на нова водоводна линија од улица “Браќа Ламески” до улица “Марксова” се заврши целосната реконструкција на водоводната линија на булевар “Гоце Делчев” на овој потег. Поставени се две водоводни линии односно Ø90 во должина 25 метри и Ø110 во должина од 110 метри. […]

Завршена реконструкцијата атмосверскиот канал на улица “Вера Циривири”

Завршена реконструкцијата атмосверскиот канал на улица “Вера Циривири”

На спојот на улиците “Вера Циривири” и “Борка Талески извршена е реконструкција на постојниот атмосверски канал, кој ги одведува атмосверските води од населбата Рид до соодветен реципиент. Реконструкцијата на атмосверскиот канал се состоеше од бетонирање на обрушените и дотраени ѕидови и поставување на нови префабрикувани армирано бетонски плочи врз ѕидовите. Реконструкцијата опфати дваесет метри од […]

Известување до корисниците на услуги од ЈКП”Водовод и канализација”- Прилеп

Известување до корисниците на услуги од ЈКП”Водовод и канализација”- Прилеп

Се известуваат корисниците на услуги од ЈКП”Водовод и канализација”- Прилеп, дека поради прогласената пандемија со вирусот COVID – 19, наплатниот шалтер во центар на ЈКП”Водовод и канализација”- Прилеп ќе работи според следното работно време: Понеделник – 8:30-16:00 часотВторник – 8:30-16:00 часот Среда – 8:30-16:00 часот Четврток – 8:30-16:00 часот Петок – 8:30-16:00 часот Сабота – […]