Category: Известувања

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 15.10.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 253л/с, од кои 233л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 20л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:– […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 14.10.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 267л/с, од кои 247л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 20л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:– […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 13.10.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 285л/с, од кои 265л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 20л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:– […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 07.10.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 274л/с, од кои 254л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 20л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:– […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 06.10.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 264л/с, од кои 244л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 20л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:– […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 05.10.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 260л/с, од кои 240л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 20л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:– […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 04.10.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 310л/с, од кои 290л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 20л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:– […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 01.10.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 310л/с, од кои 290л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 20л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:– […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 30.09.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 307л/с, од кои 287л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 20л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:– […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 29.09.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 270л/с, од кои 250л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 20л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:– […]