Категорија: Актуелно

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 01.06.2023 (четврток) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 250л/с, од кои 208/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 42л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – ул. Пере […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 31.05.2023 (среда) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 239л/с, од кои 201/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 38л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – ул. Ножот […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 30.05.2023 (вторник) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 239л/с, од кои 203/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 36л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – ул. Бистра […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 29.05.2023 (понеделник) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 247л/с, од кои 210/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 37л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – ул. Октомвриска […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 26.05.2023 (петок) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 245л/с, од кои 210/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 35л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – ул. Круме […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 25.05.2023 (четврток) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 249л/с, од кои 207/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 42л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – ул. Душко […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 23.05.2023 (вторник) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 252л/с, од кои 200/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 52л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – ул. Александар […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 22.05.2023 (понеделник) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 253л/с, од кои 198/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 55л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – ул. Александар […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 19.05.2023 (петок) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 221л/с, од кои 170/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 51л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – ул. Јоска […]

ВОДОСНБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 18.05.2023 (четврток) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 245л/с, од кои 200/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 45л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – ул. Бидимаш […]