Категорија: Актуелно

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 22.04.2024 (понеделник) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода 292л/с, од кои 265л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 27л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – ул. […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 19.04.2024 (петок) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода 296л/с, од кои 270л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 26л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – ул. […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 18.04.2024 (четврток) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода 296л/с, од кои 270л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 26л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – ул. […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 17.04.2024 (среда) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода 296л/с, од кои 271л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 25л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – ул. […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 16.04.2024 (вторник) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода 303л/с, од кои 277л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 26л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – ул. […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 15.04.2024 (понеделник) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода 305л/с, од кои 279л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 26л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – ул. […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 12.04.2024 (петок) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода 308л/с, од кои 280л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 28л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – ул. […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 11.04.2024 (четврток) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода 301л/с, од кои 270л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 31л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – ул. […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 09.04.2024 (вторник) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода 278л/с, од кои 246л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 32л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – ул. […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 08.04.2024 (понеделник) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода 278л/с, од кои 246л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 32л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – ул. […]