Category: Актуелно

Вонредно известување

Вонредно известување

Поради дефект на електричната инсталација на пумпната станицаело во c.Големо Коњари ќе има прекин во водоснабдувањето се до санирање на дефектот. Поради големината и комплексноста на дефектот се очекува санација да заврши во текот на утрешниот ден.

Целосно е завршена реконструкцијата на канализационата линија на ул.”Киро Фетак”

Целосно е завршена реконструкцијата на канализационата линија на ул.”Киро Фетак”

ЈКП Водовод и канализација – Прилеп континуирано продолжува со реализацијата на проектите и инвестициите кои се однесуваат на  реконстукција на водоводната и канализационата мрежа, самостојно, но и во соработка со општината. Во текот на денешниот ден, генералниот директор на ЈКП Водовод и канализација – Прилеп, Емил Јанески изврши увид во работните активности за изведба на […]

Целосно е завршена реконструкцијата на водоводната линија на ул.”Пане Талески”

Целосно е завршена реконструкцијата на водоводната линија на ул.”Пане Талески”

ЈКП Водовод и канализација – Прилеп континуирано продолжува со реализацијата на проектите и инвестициите кои се однесуваат на  реконстукција на водоводната и канализационата мрежа, самостојно, но и во соработка со општината. Во текот на денешниот ден, генералниот директор на ЈКП Водовод и канализација – Прилеп, Емил Јаневски изврши увид во работните активности за изведба на […]

Целосно е завршена реконструкцијата на водоводната линија на ул.”Димче Ацев”

Целосно е завршена реконструкцијата на водоводната линија на ул.”Димче Ацев”

Целосно е завршена реконструкција на водоводната линија на ул “Димче Ацев”. Имено на ул “Димче Ацев” старата поцинкована водоводна линија Ф50 е заменета со  нова полиетиленска Ф63 во должина од 110 метри, исто така се променети 14 куќни приклучоци. 

Целосно е завршена реконструкцијата на водоводната линија на ул.”Љупчо Марулец”

Целосно е завршена реконструкцијата на водоводната линија на ул.”Љупчо Марулец”

Целосно е завршена реконструкција на водоводната линија на ул “Љупчо Марулец”. Имено на ул “Љупчо Марулец” старата поцинкована водоводна линија е заменета со  Ф90 во должина од 50 метри, истот така се променети 5 куќни приклучоци. Оваа реконструкција беше потреба поради честите дефекти на истата

Целосно е завршена реконструкцијата на водоводната линија на ул.”Глигор Прличев”

Целосно е завршена реконструкцијата на водоводната линија на ул.”Глигор Прличев”

Целосно е завршена реконструкција на водоводната линија на ул “Глигор Прличев”. Имено на ул “Глигор Прличев” старата водоводна линија полиетилен Ф80 е заменета со полиетиленска Ф90 во должина од 350 метри, истот така се променети 44 куќни приклучоци. Оваа реконструкција беше потреба поради честите дефекти на истата. Previous Next

Целосно е завршена реконстукцијата на водоводната линија на ул „Пчиња“

Целосно е завршена реконстукцијата на водоводната линија на ул „Пчиња“

На ул.Пчиња се изврши реконструкција на главната водоводна линија. Постоечката водоводна линија на која имаше многу чести дефекти поради материјалот ПВЦ и големата длабина на истата, се реконструира со нова водоводна линија DN 90 Полиелитилен со должина од околу 350 метри должни.

Во тек е реконструкција на атмосферската канализациона линија на ул.”Борка Утот”

Во тек е реконструкција на атмосферската канализациона линија на ул.”Борка Утот”

Во тек е реконструкција на атмосферската канализациона линија на ул”Борка Утот” односно на паркингот позади хотел Липа. ЈКП”Водовод и Канализација”- Прилеп во соработка со локалната самоуправа презеде активности  за целосна реконструкција на паркингот а со тоа и обновување старата атмосферска канализациона линија со големина Ф160 која беше целосно не функционална и истата се заменува со […]