Категорија: Актуелно

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 26.01.2023 (четврток) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 264л/с, од кои 222/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 42л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – ул. Ладо […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 25.01.2023 (среда) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 263л/с, од кои 220/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 43л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – ул. Трајко […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 24.01.2023 (вторник) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 249л/с, од кои 217/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 32л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – ул. Кеј […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 23.01.2023 (понеделник) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 257л/с, од кои 223/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 34л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – ул. Кеј […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 20.01.2023 (петок) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 263л/с, од кои 228/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 35л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – ул. Димче […]

ВОДОСНАБДУВАЊТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 17.01.2023 (вторник) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 264л/с, од кои 230/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 34л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – ул. Никола […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 16.01.2023 (понеделник) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 270л/с, од кои 234/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 36л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – ул. Цане […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 13.01.2023 (петок) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 270л/с, од кои 235/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 35л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – ул. Рајко […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТОНА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 12.01.2023 (четврток) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 269л/с, од кои 235/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 34л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – ул. Војводинска […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 11.01.2023 (среда) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 256л/с, од кои 230/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 26л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – ул. Мечкин […]