Категорија: Актуелно

Јавното комунално претпријатие „Водовод и канализација“ Прилеп им  соопштува на жителите од населените места Галичани и Кадино село:

Поради технички проблеми на пумпата од бунарот од н.м.Галичани истиот не ќе може да се користи – се до санирање на истата. Екипите на ЈКП Водовод и канализација Прилеп се на терен и со цел да нема прекин во водоснабдувањето, воспоставен е нов режим на работа. Двете населени места извесно време ќе се снабдуваат со […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 31.05.2024 (петок) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода 292л/с, од кои 260л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 32л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – ул. […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 30.05.2024 (четврток) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода 297л/с, од кои 258л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 39л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – ул. […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 29.05.2024 (среда) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода 297л/с, од кои 259л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 38л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – ул. […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 28.05.2024 (вторник) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода 286л/с, од кои 248л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 38л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – ул. […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 27.05.2024 (понеделник) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода 304л/с, од кои 264л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 40л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – ул. […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 23.05.2024 (четврток) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода 298л/с, од кои 261л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 37л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – ул. […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 22.05.2024 (среда) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода 260л/с, од кои 299л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 39л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – ул. […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 21.05.2024 (вторник) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода 306л/с, од кои 265л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 41л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – ул. […]

ВОДОДНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 20.05.2024 (понеделник) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода 294л/с, од кои 264л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 30л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – ул. […]