Известување

Почитувани, Ве известуваме дека на ул. „Васко Карангелески“, на потег од „Собирна шахта“ до ул. „Кеј 4-ти Јули“ ќе има прекин во водоснабдувањето поради санирање

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 08.08.2022 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 250л/с, од кои 250/с од Студенчица, 0л/с

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 05.08.2022 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 295л/с, од кои 255/с од Студенчица, 0л/с

Известување

Почитувани, Ве известуваме дека на ул. „Борка Талески“, на потег од хотел „Атлас“ до ООУ „Кочо Рацин“ и дел од Старата чаршија ќе има прекин

Известување

Почитувани, Ве известуваме дека ул. „Цане Коњарец“, на потег од ул. „Битолска“ до ул. „Кире Гаврилоски“ ќе биде затворена за сообраќај поради извршување на градежни

Работни Активности

Тимовите на ЈКП “Водовод и канализација” Прилеп го завршија поврзувањето на главниот цевковод со спортско- рекреативниот центар кај Вештачкото Езеро Прилеп.Денес посетителите на овој спортско

250 л/с – СТУДЕНЧИЦА

30 л/с – СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ

0 л/с – БУНАРИ