ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 30.09.2022 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 265л/с, од кои 225/с од Студенчица, 0л/с

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 29.09.2022 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 265л/с, од кои 225/с од Студенчица, 0л/с

Известување

Почитувани, Ве известуваме дека на ул. „Борка Талески“ и дел од старата чаршија (реон Музичко училиште) ќе има прекин во водоснабдувањето поради извршување на градежни

Известување

Почитувани, Ве известуваме дека на ул. „Васко Карангелески“, на потег од „Собирна шахта“ до ул. „Кеј 4-ти Јули“ ќе има прекин во водоснабдувањето поради санирање

Работни Активности

Тимовите на ЈКП “Водовод и канализација” Прилеп го завршија поврзувањето на главниот цевковод со спортско- рекреативниот центар кај Вештачкото Езеро Прилеп.Денес посетителите на овој спортско

Работни Активности

ЈКП “Водовод и канализација” Прилеп во изминатиот период работеше на оспособување и враќање во функција на фонтаните во центарот на град Прилеп, а воедно и

250 л/с – СТУДЕНЧИЦА

30 л/с – СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ

0 л/с – БУНАРИ