Водоснабдувањето на ден 19.11.2019 ќе биде нормално. Вкупната произведена количина на вода е 269/с, од кои 115л/с од Студенчица, 128л/с од бунари и 26л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:

250 л/с – СТУДЕНЧИЦА

30 л/с – СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ

0 л/с – БУНАРИ