Водоснабдувањето на ден 19.02.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 300л/с, од кои 275л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 25л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните

ЈКП”Водовод и Канализација” – Прилеп започна со изградба на канализациона и водоводна мрежа за модуларната болница

Позади инфективното одделение, каде започна изградбата на модуларната болница ЈКП”Водовод и Канализација” – Прилеп започна со изведување на канализациона и водоводна мрежа. Канализационата мрежа ќе

Соопштение до граѓаните на општина Прилеп

Почитувани граѓани на општина Прилеп, ЈКП”Водовод и Канализација”- Прилеп изминатиот период се соочуваше со екстремно ниска издашност на изворот Студенчица, најниска од неговото постоење. И

250 л/с – СТУДЕНЧИЦА

30 л/с – СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ

0 л/с – БУНАРИ