ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 21.02.2024 (вторник) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода 282л/с, од кои 237л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 45л/с од

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 16.02.2024 (петок) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода 274л/с, од кои 245л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 29л/с од

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРЕЛЕП

Водоснабдувањето на ден 15.02.2024 (четврток) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода 269л/с, од кои 240л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 29л/с од

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 14.02.2024 (среда) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода 261л/с, од кои 233л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 28л/с од

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 13.02.2024 (вторник) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода 272л/с, од кои 240л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 32л/с од

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 09.02.2024 (петок) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода 271л/с, од кои 241л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 30л/с од

250 л/с – СТУДЕНЧИЦА

30 л/с – СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ

0 л/с – БУНАРИ