Водоснабдувањето на ден 30.07.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 290л/с, од кои 270л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 20л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните

Во тек е реконструкција на атмосферската канализациона линија на ул.”Борка Утот”

Во тек е реконструкција на атмосферската канализациона линија на ул”Борка Утот” односно на паркингот позади хотел Липа. ЈКП”Водовод и Канализација”- Прилеп во соработка со локалната

Реакција на ЈКП”Водовод и Канализација”- Прилеп во однос на натписите во одредени медиуми за поплавите предизвикани од огромното количество на дождови.

Реакција на ЈКП”Водовод и Канализација”- Прилеп во однос на натписите во одредени медиуми за поплавите предизвикани од огромното количество на дождови кои беа обилни за

Целосно завршено поставувањето на нова фекална канализациона линија на ул „Драган Димески“

Целосно е завршенано поставувањето на нова фекална канализациона линија на ул.”Драган Димески”а при крај се инфраструктурните зафати и интервенции на водоводната и канализациона мрежа на

250 л/с – СТУДЕНЧИЦА

30 л/с – СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ

0 л/с – БУНАРИ