Водоснабдувањето на ден 25.06.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 295л/с, од кои 257 л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 35л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на

Целосно завршено поставувањето на нова атмосверската канализациона линија на ул „Целе Мавровски“

Целосно е завршенано поставувањето на нова атмосверска канализациона линија на ул.”Целе Мавровски”а при крај се инфраструктурните зафати и интервенции на водоводната и канализациона мрежа на

ЈКП”Водовод и Канализација” – Прилеп започна со изградба на канализациона и водоводна мрежа за модуларната болница

Позади инфективното одделение, каде започна изградбата на модуларната болница ЈКП”Водовод и Канализација” – Прилеп започна со изведување на канализациона и водоводна мрежа. Канализационата мрежа ќе

Соопштение до граѓаните на општина Прилеп

Почитувани граѓани на општина Прилеп, ЈКП”Водовод и Канализација”- Прилеп изминатиот период се соочуваше со екстремно ниска издашност на изворот Студенчица, најниска од неговото постоење. И

250 л/с – СТУДЕНЧИЦА

30 л/с – СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ

0 л/с – БУНАРИ