ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 23.03.2023 (четврток) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 281л/с, од кои 236/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 45л/с од сопствени

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 22.03.2023 (среда) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 270л/с, од кои 225/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 45л/с од сопствени

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 21.03.2023 (вторник) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 190л/с, од кои 155/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 45л/с од сопствени

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 20.03.2023 (понеделник) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 294л/с, од кои 253/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 41л/с од сопствени

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 17.03.2023 (петок) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 302л/с, од кои 255/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 47л/с од сопствени

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 16.03.2023 (четврток) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 290л/с, од кои 249/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 41л/с од сопствени

250 л/с – СТУДЕНЧИЦА

30 л/с – СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ

0 л/с – БУНАРИ