Водоснабдувањето на ден 02.11.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 305л/с, од кои 155л/с од Студенчица, 120л/с од бунари и 30л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните

Целосно завршена реконструкцијата на водоводната мрежа на ул „Лазо Филипоски“

Целосно завршена реконструкцијата на водоводната мрежа на крак од ул.”Лазо Филипоски”а при крај се инфраструктурните зафати и интервенции на водоводната и канализациона мрежа на повеќе

ЈКП „Водовод и канализација“ врши замена на водоводната мрежа стара 65 години

https://www.youtube.com/watch?v=TaCcvGtHbG4&feature=emb_title Паралелно со реконструкцијата на булеварот „Гоце Делчев“, во Прилеп се работи на замена на старата водоводна бетонско-азбестна мрежа со нова, полиетиленска. За таа цел,

250 л/с – СТУДЕНЧИЦА

30 л/с – СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ

0 л/с – БУНАРИ