ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 24.07.2024 (среда) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода 311л/с, од кои 284л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 27л/с од

ИЗВЕСТУВАЊЕ!

Почитувани сограѓани, Ве известуваме дека поради поголем технички зафат на главниот цевковод ф400 со кој со вода се снабдуваат жителите од високата зона на градот,

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 11.07.2024 (четврток) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода 319л/с, од кои 300л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 19л/с од

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 10.07.2024 (среда) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода 319л/с, од кои 300л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 19л/с од

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 09.07.2024 (вторник) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода 306л/с, од кои 285л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 21л/с од

ВОДОДСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 08.07.2024 (понеделник) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода 324л/с, од кои 303л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 21л/с од

250 л/с – СТУДЕНЧИЦА

30 л/с – СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ

0 л/с – БУНАРИ