ЈКП ВиК

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 02.12.2022 (петок) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 283л/с, од кои 243/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 40л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 01.12.2022 (четврток) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 280л/с, од кои 240/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 40л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 30.11.2022 (среда) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 285л/с, од кои 245/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 40л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 29.11.2022 (вторник) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 290л/с, од кои 250/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 40л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 28.11.2022 (понеделник) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 295л/с, од кои 255/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 40л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 24.11.2022 (среда) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 276л/с, од кои 236/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 40л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 23.11.2022 (среда) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 294л/с, од кои 253/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 40л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 22.11.2022 (вторник) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 283л/с, од кои 243/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 40л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 21.11.2022 (понеделник) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 280л/с, од кои 240/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 40л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и […]

СООПШТЕНИЕ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 18.11.2022 (петок) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 258л/с, од кои 218/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 40л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и […]