Категорија: Известувања

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО ЌЕ БИДЕ НОРМАЛНО. ВКУПНА ПРОИЗВЕДЕНА КОЛИЧИНА НА ВОДА Е 502л/с., ОД КОИ 465л/с ОД СТУДЕНЧИЦА,0л/с ОД БУНАРИ И 37л/с СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ. ПРЕКИН ВО ВОДОСНАБДУВАЊЕТО ЗАРАДИ САНАЦИЈА НА ДЕФЕКТИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 08 ДО 14 ЧАСОТ ЌЕ ИМА НА СЛЕДНИТЕ УЛИЦИ И ДЕЛОВИ ОД ОПШТИНА ПРИЛЕП:– БРАТСТВО И ЕДИНСТВО– МЕТОДИЈА ШАТОРОВ – ШАРЛО ЈКП ВОДОВОД […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО ЌЕ БИДЕ НОРМАЛНО. ВКУПНА ПРОИЗВЕДЕНА КОЛИЧИНА НА ВОДА Е 511л/с., ОД КОИ 474л/с ОД СТУДЕНЧИЦА,0л/с ОД БУНАРИ И 37л/с СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ. ПРЕКИН ВО ВОДОСНАБДУВАЊЕТО ЗАРАДИ САНАЦИЈА НА ДЕФЕКТИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 08 ДО 14 ЧАСОТ ЌЕ ИМА НА СЛЕДНИТЕ УЛИЦИ И ДЕЛОВИ ОД ОПШТИНА ПРИЛЕП:– ПЕНКО ЗДРАВКОСКИ– САМОИЛОВА ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА – ПРИЛЕП […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО ЌЕ БИДЕ НОРМАЛНО. ВКУПНА ПРОИЗВЕДЕНА КОЛИЧИНА НА ВОДА Е 481л/с., ОД КОИ 445л/с ОД СТУДЕНЧИЦА,0л/с ОД БУНАРИ И 36л/с СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ. ПРЕКИН ВО ВОДОСНАБДУВАЊЕТО ЗАРАДИ САНАЦИЈА НА ДЕФЕКТИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 08 ДО 14 ЧАСОТ ЌЕ ИМА НА СЛЕДНИТЕ УЛИЦИ И ДЕЛОВИ ОД ОПШТИНА ПРИЛЕП:– ПЧИЊА– МИТКО ЦВЕТАНОСКИ– ТОДЕ ДУПЈАЧАНЕЦ– 15ти КОРПУС ЈКП ВОДОВОД […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО ЌЕ БИДЕ НОРМАЛНО. ВКУПНА ПРОИЗВЕДЕНА КОЛИЧИНА НА ВОДА Е 486л/с., ОД КОИ 450л/с ОД СТУДЕНЧИЦА,0л/с ОД БУНАРИ И 36л/с СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ.  ПРЕКИН ВО ВОДОСНАБДУВАЊЕТО ЗАРАДИ САНАЦИЈА НА ДЕФЕКТИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 08 ДО 14 ЧАСОТ ЌЕ ИМА НА СЛЕДНИТЕ УЛИЦИ И ДЕЛОВИ ОД ОПШТИНА ПРИЛЕП:– ГЕМИЏИСКА– БЕОГРАДСКА– КУЗМАН ЈОСИФОСКИ– ЛЕНИН

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО ЌЕ БИДЕ НОРМАЛНО. ВКУПНА ПРОИЗВЕДЕНА КОЛИЧИНА НА ВОДА Е 296л/с., ОД КОИ 260л/с ОД СТУДЕНЧИЦА,0л/с ОД БУНАРИ И 36л/с СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ. ПРЕКИН ВО ВОДОСНАБДУВАЊЕТО ЗАРАДИ САНАЦИЈА НА ДЕФЕКТИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 08 ДО 14 ЧАСОТ ЌЕ ИМА НА СЛЕДНИТЕ УЛИЦИ И ДЕЛОВИ ОД ОПШТИНА ПРИЛЕП:– ЦАНЕ КУЗМАНОСКИ– АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ– МЕТОДИЈА ШАТОРОВ-ШАРЛО– СТАКЛО УНИОН

Водоснабдувањето на Општина Прилеп

Водоснабдувањето на Општина Прилеп

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО ЌЕ БИДЕ НОРМАЛНО. ВКУПНА ПРОИЗВЕДЕНА КОЛИЧИНА НА ВОДА Е 292л/с., ОД КОИ 260л/с ОД СТУДЕНЧИЦА,0л/с ОД БУНАРИ И 32л/с СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ. ПРЕКИН ЗАРАДИ САНАЦИЈА НА ДЕФЕКТИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 08 ДО 14 ЧАСОТ ЌЕ ИМА НА СЛЕДНИТЕ УЛИЦИ И ДЕЛОВИ ОД ОПШТИНА ПРИЛЕП:– КРУШЕВСКА– МУКОС– ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ– ЈОСКА ЈОРДАНОСКИ

Известување за овозможување на услови

Известување за овозможување на услови

Почитувани корисници ЈКП „Водовод и Канализација“ Прилеп врши редовно месечно читање на Вашите водомери со цел точно да Ви биде фактурирана потрошената вода. За да можеме оваа своја намера да ја реализираме, апелираме до Вас почитувани корисници, Вашите водомери да бидат достапни за читање. Согласно, Ве известуваме дека имате законска обврска да овозможите услови нашите […]