admin

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 15.10.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 253л/с, од кои 233л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 20л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:– […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 14.10.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 267л/с, од кои 247л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 20л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:– […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 13.10.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 285л/с, од кои 265л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 20л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:– […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 07.10.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 274л/с, од кои 254л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 20л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:– […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 06.10.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 264л/с, од кои 244л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 20л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:– […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 05.10.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 260л/с, од кои 240л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 20л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:– […]

Вонредно известување

Вонредно известување

Поради дефект на електричната инсталација на пумпната станицаело во c.Големо Коњари ќе има прекин во водоснабдувањето се до санирање на дефектот. Поради големината и комплексноста на дефектот се очекува санација да заврши во текот на утрешниот ден.

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 04.10.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 310л/с, од кои 290л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 20л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:– […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 01.10.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 310л/с, од кои 290л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 20л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:– […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 30.09.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 307л/с, од кои 287л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 20л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:– […]