admin

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 29.09.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 263л/с, од кои 200л/с од Студенчица, 28л/с од бунари и 35л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:– […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 28.09.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 263л/с, од кои 200л/с од Студенчица, 28л/с од бунари и 35л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:– […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 25.09.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 263л/с, од кои 200л/с од Студенчица, 28л/с од бунари и 35л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:– […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 24.09.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 273л/с, од кои 210л/с од Студенчица, 28л/с од бунари и 35л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:– […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 23.09.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 263л/с, од кои 200л/с од Студенчица, 28л/с од бунари и 35л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:– […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 22.09.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 293л/с, од кои 200л/с од Студенчица, 58л/с од бунари и 35л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:– […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 21.09.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 323л/с, од кои 210л/с од Студенчица, 73л/с од бунари и 40л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:– […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 18.09.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 293л/с, од кои 210л/с од Студенчица, 43л/с од бунари и 40л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:– […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 17.09.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 314л/с, од кои 210л/с од Студенчица, 64л/с од бунари и 40л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:– […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 16.09.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 325л/с, од кои 210л/с од Студенчица, 75л/с од бунари и 40л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:– […]