Ден: д.м.г

Известување за текот на санацијата на дефектот на ул. “Тризла“

Известување за текот на санацијата на дефектот на ул. “Тризла“

ЈКП „Водовод и Канализација“ – Прилеп ве известува дека заврши со санација на дефектот на водоводната линија ф400 на ул. Тризла преку која се снабдува високата зона на градот и тоа на потег од ул.„Ердован Шабаноски“, нас.„Марино Маало“, нас.„Кузман“, нас.„Рид“ и нас.„Тапани“. Моментално се врши регулирање на водоснабдувањето во градот и истото ќе биде вратено […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 23.11.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 247л/с, од кои 217л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 30л/с сопствени извори. Водоснабдувањето ќе биде нарушено во високата зона на град Прилеп. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот […]

Известување за текот на санацијата на дефектот на ул. “Тризла“

Известување за текот на санацијата на дефектот на ул. “Тризла“

ЈКП “Водовод и Канализација” – Прилеп ве известува дека со санација на дефектот на водоводната линија ф400 на ул. Тризла преку која се снабдува високата зона на градот и тоа на потег од ул.”Ердован Шабаноски”, нас.”Марино Маало”, нас.”Кузман”, нас.”Рид” и нас.”Тапани” продолжи со работа и во вечерните часови. На увид излегоа Градоначалникот на град Прилеп […]