Ден: д.м.г

Целосно е завршена реконструкцијата на канализационата линија на ул.”Киро Фетак”

Целосно е завршена реконструкцијата на канализационата линија на ул.”Киро Фетак”

ЈКП Водовод и канализација – Прилеп континуирано продолжува со реализацијата на проектите и инвестициите кои се однесуваат на  реконстукција на водоводната и канализационата мрежа, самостојно, но и во соработка со општината. Во текот на денешниот ден, генералниот директор на ЈКП Водовод и канализација – Прилеп, Емил Јанески изврши увид во работните активности за изведба на […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 22.09.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 262л/с, од кои 242л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 20л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:– […]