Ден: д.м.г

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 28.07.2023 (петок) со здравствено исправна вода за пиење но со нарушено водоснабдување во високата зона на градот поради интервенција на главен довод.Вкупната произведена количина на вода е 317л/с, од кои 278л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 39л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има […]