Ден: д.м.г

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 07.06.2023 (среда) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 246л/с, од кои 208/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 38л/с од сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – ул. Круме […]