Ден: д.м.г

Известување

Известување

После искажаните неточни наводи излезени во јавност, ЈКП “Водовод и канализација” Прилеп испраќа демант на истите.Во интерес на целокупната јавност и транспарентното работење на јавното претпријатие потенцираме дека новото раководство пристапи кон решавање на сите затекнати проблеми. Раководниот колектив на ЈКП “Водовод и Канализација” донесе став, на вработените кои се опфатени со Правилникот за утврдување […]