Ден: д.м.г

Поврзаноста на водата и енергијата

Поврзаноста на водата и енергијата

Водата и енергијата се секогаш поврзани заедно.Водата и енергијата се природни партнери.Водата е неопходна за производство на енергија, додека енергијата е неопходна за дистрибуција на вода.Хидроенергијата, или хидроелектричната енергија, е обновлив извор на енергија, кој генерира енергија преку брана или друга структура за да го промени природниот тек на река или друго водно тело. Постојат […]