Ден: д.м.г

Водата е природата

Водата е природата

ВОДАТА Е ПРИРОДА – Екосистемите се наоѓаат во срцето на глобалниот воден циклус Целата слатка вода зависи од континуираното и здраво функционирање на екосистемите, каде што познавањето на водниот циклус е суштината за постигнување на неговото одржливо управување.Сепак, повеќето економски модели не ги ценат основните услуги што ги нудат слатководните екосистеми.Ова води до нестабилно користење […]