Ден: д.м.г

Вонредно известување

Почитувани граѓани, Поради енормно зголемената издашност на изворот „Студенчица“, Ве известуваме дека во водоводниот систем има промена на притисокот во мрежата и  со тоа доаѓа до мало заматување на водата во одредени делови од градот. ЈКП „Водовод и канализација“ Прилеп поради превенција излегува со временска мерка-препорака: доколку забележите  заматување на водата, пред конзумирање да се преврива 10 […]