Ден: д.м.г

СООПШТЕНИ ДО ГРАЃАНИТЕ

ЈКП ,,Водовод и канализација” – Прилеп одговорно ги одржува објектите кои се во негова сопственост. ЈКП ,,Водовод и канализација” – Прилеп ги замолува граѓаните, објектите кои се во сопственост на водовод а се од интерес за сите ѓраѓани да не се оштетуваат и по нивнтото оштетување да не се користат истите за добивање на ситни […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 27.09.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 302л/с, од кои 212л/с од Студенчица, 70л/с од бунари и 20л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:– […]