Day: д.м.г

Вонредно известување

Поради дефект на водоводната мрежа во село Мажучиште ќе има прекин во водоснабдувањето се до санирање на дефектот. Поради големината и комплексноста на дефектот се очекува санација да заврши во текот на утрешниот ден.

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 03.09.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 268л/с, од кои 250л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 18л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:– […]