Ден: д.м.г

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 25.08.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 269л/с, од кои 250л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 19л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:– […]

Целосно е завршена реконструкцијата на водоводната линија на ул.”Димче Ацев”

Целосно е завршена реконструкцијата на водоводната линија на ул.”Димче Ацев”

Целосно е завршена реконструкција на водоводната линија на ул “Димче Ацев”. Имено на ул “Димче Ацев” старата поцинкована водоводна линија Ф50 е заменета со  нова полиетиленска Ф63 во должина од 110 метри, исто така се променети 14 куќни приклучоци.