Ден: д.м.г

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 23.08.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 276л/с, од кои 260л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 16л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:– […]

Целосно е завршена реконструкцијата на водоводната линија на ул.”Љупчо Марулец”

Целосно е завршена реконструкцијата на водоводната линија на ул.”Љупчо Марулец”

Целосно е завршена реконструкција на водоводната линија на ул “Љупчо Марулец”. Имено на ул “Љупчо Марулец” старата поцинкована водоводна линија е заменета со  Ф90 во должина од 50 метри, истот така се променети 5 куќни приклучоци. Оваа реконструкција беше потреба поради честите дефекти на истата