Ден: д.м.г

Целосно е завршена реконструкцијата на водоводната линија на ул.”Глигор Прличев”

Целосно е завршена реконструкцијата на водоводната линија на ул.”Глигор Прличев”

Целосно е завршена реконструкција на водоводната линија на ул “Глигор Прличев”. Имено на ул “Глигор Прличев” старата водоводна линија полиетилен Ф80 е заменета со полиетиленска Ф90 во должина од 350 метри, истот така се променети 44 куќни приклучоци. Оваа реконструкција беше потреба поради честите дефекти на истата. Previous Next

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 19.08.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 276л/с, од кои 260л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 16л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:– […]