Day: д.м.г

Целосно е завршена реконстукцијата на водоводната линија на ул „Пчиња“

Целосно е завршена реконстукцијата на водоводната линија на ул „Пчиња“

На ул.Пчиња се изврши реконструкција на главната водоводна линија. Постоечката водоводна линија на која имаше многу чести дефекти поради материјалот ПВЦ и големата длабина на истата, се реконструира со нова водоводна линија DN 90 Полиелитилен со должина од околу 350 метри должни.

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 23.07.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 320л/с, од кои 290л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 30л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:– […]