Ден: д.м.г

Целосно е завршена реконстукцијата на водоводната линија на ул „Трајко Николоски“

Целосно е завршена реконстукцијата на водоводната линија на ул „Трајко Николоски“

На ул.Трајко Николоски се изврши реконструкција на водоводната мрежа. Постоечката водоводна линија на која имаше многу чести дефекти поради материјалот ПВЦ и големата длабина на истата, се реконструира со нова водоводна линија DN 160 Полиелитилен со должина од околу 300 метри должни, заедно со сите куќни приклучоци и приклучоците за Терминалот и ЈКП Комуналец.

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 13.07.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 304л/с, од кои 269 л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 35л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина […]