Ден: д.м.г

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 11.01.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 300л/с, од кои 275л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 25л/с сопствени извори. ЈКП „ Водовод и Канализација “ – Прилеп ги известува жителите на с.Канатларци дека поради одредено заматување на водата се препорачува истата да не […]