Ден: д.м.г

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 26.10.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 270/с, од кои 200л/с од Студенчица, 40л/с од бунари и 30л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:– […]