Day: д.м.г

Привршуваат градежните зафати на новата канализациона линија на ул „Бидимаж“

Привршуваат градежните зафати на новата канализациона линија на ул „Бидимаж“

Интензивно се работи на поставување на нова атмосверска канализациона линија на ул „Бидимаж“, а при крај се инфраструктурните зафати и интервенции на водоводната и канализациона мрежа на повеќе улици во градот. Имено, на улицата „Бидимаж“ поставена е нова атмосверска канализациона линија DN200  во должина од 110 метри. Со поставувањето на оваа канализациона линија се решава […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 13.05.2020 ќе биде нормално. Вкупната произведена количина на вода е 236/с, од кои 190л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 46л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – Вера Циривири – Трајко […]