Ден: д.м.г

Известување до граѓаните на Општина Прилеп

Известување до граѓаните на Општина Прилеп

Поради актуелната состојба со вирусот COVID 19 и прогласената пандемија ЈКП”Водовод и канализација” – Прилеп ги става во мирување сите реконструкции и поставувања на нови водоводни и канализациони линии. Се до нормализирањето на ситуацијата ЈКП”Водовод и канализација” – Прилеп ќе се фокусира на одржување на постоечките линии и нивна санација во случаеви на дефект. Со […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 24.03.2020 ќе биде нормално. Вкупната произведена количина на вода е 232/с, од кои 186л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 46л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – Савска– Булевар„Гоце Делчев– Тоде […]