Day: д.м.г

Поставена нова водоводна линија на ул”Ило Попадинец”

Поставена нова водоводна линија на ул”Ило Попадинец”

Денес привршува поставувањето на новата водоводна линија на ул”Ило Попадинец” со што се решава деценискиот проблем на жителите од оваа улица кои до сега добиваа вода низ  туѓи имоти.На ул”Ило Попадинец” се постави нова водоводна линија DN 90 во должина од 260 метри. ЈКП”Водовод и Канализација” – Прилеп на ново поставената водоводна линија приклучи шеснаесет […]

ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО СТРАНКИТЕ ПОВРЗАНО СО ПРОГЛАСЕНАТА ПАНДЕМИЈА НА ВИРУСОТ COVID – 19

ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО СТРАНКИТЕ ПОВРЗАНО СО ПРОГЛАСЕНАТА ПАНДЕМИЈА НА ВИРУСОТ COVID – 19

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТРАНКИТЕ ДЕКА ПОРАДИ ПРОГЛАСЕНАТА ПАНДЕМИЈА НА ВИРУСОТ COVID – 19 (КОРОНА ВИРУС),  СОГЛАСНО ПРЕПОРАКИТЕ ОД ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА И МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО, А ВО НАСОКА НА ПРЕВЕНЦИЈА ОД ШИРЕЊЕ НА БОЛЕСТА, ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПРИЛЕП ГО ОГРАНИЧУВА ДВИЖЕЊЕТО И КОМУНИКАЦИЈАТА СО СТРАНКИТЕ, ОСВЕН СЛУЖБАТА ЗА ПРИЈАВА НА ДЕФЕКТИ, ПОПЛАКИ И ЖАЛБИ И ШАЛТЕРИТЕ […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 20.03.2020 ќе биде нормално. Вкупната произведена количина на вода е 225/с, од кои 180л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 45л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – Савска– Дабнички Завој– Републиканска– […]