Day: д.м.г

ПРЕПОРАКИ ЗА ЗАШТИТА ОД ПАНДЕМИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД COVID-19 (КОРОНА ВИРУС) НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

ПРЕПОРАКИ ЗА ЗАШТИТА ОД ПАНДЕМИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД COVID-19 (КОРОНА ВИРУС) НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Член 1 Се прифаќаат сите препораки, укажувања и мерки од страна на Министерството за здравство по основ на превенција од COVID-19(Корона вирус) за заштита од пандемија на населението на територија на општина Прилеп. Член 2 Се носат следните локални мерки и препораки за заштита од пандемија на населението COVID-19(Корона вирус) на територија на општина Прилеп: […]

ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО СТРАНКИТЕ ПОВРЗАНО СО ПРОГЛАСЕНАТА ПАНДЕМИЈА НА ВИРУСОТ COVID – 19

ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО СТРАНКИТЕ ПОВРЗАНО СО ПРОГЛАСЕНАТА ПАНДЕМИЈА НА ВИРУСОТ COVID – 19

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТРАНКИТЕ ДЕКА ПОРАДИ ПРОГЛАСЕНАТА ПАНДЕМИЈА НА ВИРУСОТ COVID – 19 (КОРОНА ВИРУС),  СОГЛАСНО ПРЕПОРАКИТЕ ОД ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА И МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО, А ВО НАСОКА НА ПРЕВЕНЦИЈА ОД ШИРЕЊЕ НА БОЛЕСТА, ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПРИЛЕП ГО ОГРАНИЧУВА ДВИЖЕЊЕТО И КОМУНИКАЦИЈАТА СО СТРАНКИТЕ, ОСВЕН СЛУЖБАТА ЗА ПРИЈАВА НА ДЕФЕКТИ, ПОПЛАКИ И ЖАЛБИ И ШАЛТЕРИТЕ […]

Дел од улицата „Орде Чопела“ во прилепската населба Варош доби канализација

Дел од улицата „Орде Чопела“ во прилепската населба Варош доби канализација

За само неколку денови, ЈКП „Водовод и канализација“ изработи нова канализациона линија во должина од 150 метри, со што во колекторскиот систем на јавното претпријатие за прв пат се вклучени 6 куќи од УЗ „Варош“. „Станува збор за улицата ‘Орде Чопела’ од број 1 до 11. И во наредниот период со силно темпо ќе продолжиме […]