Day: д.м.г

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 20.02.2020 ќе биде нормално. Вкупната произведена количина на вода е 260/с, од кои 210л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 50л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – Браќа Ламески– Реон: Булевар […]