Ден: д.м.г

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 06.02.2020 ќе биде нормално. Вкупната произведена количина на вода е 260/с, од кои 222л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 38л/с сопствени извори. Водоснабдувањето е непрекинато и стабилно на целата територија на Општина Прилеп