Day: д.м.г

Реакција на прес-конференцијата на ВМРО ДПМНЕ

Реакција на прес-конференцијата на ВМРО ДПМНЕ

https://www.youtube.com/watch?v=QKVCY8bt77Y&feature=youtu.be „Ја имаме во овој момент целокупно најдобрата техничка опрема поврзана со дејноста на Јавното комунално претпријатие. За цело ова време додека претпријатието во изминатите две години успешно чекореше напред , усовршувајќи ги и подобрувајќи ги своите услуги кон граѓаните, осетно, во ниту еден момент не ја загрозивме финансиската ликвидност на претпријатието“, истакна на денешната […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 05.02.2020 ќе биде нормално. Вкупната произведена количина на вода е 225/с, од кои 215л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 40л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – Димо Наредникот– Ило Попадинец– […]