Day: д.м.г

Поставена нова водоводна линија на ул. „Александар Македонски“

Поставена нова водоводна линија на ул. „Александар Македонски“

Денес заврши поставувањето на нова водоводна линија на ул „Александар Македонски“, а при крај се инфраструктурните зафати и интервенции на водоводната и канализациона мрежа на повеќе улици во градот. Имено, на улицата „Александар Македонски“ поставена е  водоводна линија  полиетилен DN90 во должина од 92 метри.

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 27.11.2019 ќе биде нормално. Вкупната произведена количина на вода е 252/с, од кои 183л/с од Студенчица, 41л/с од бунари и 28л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – Савска– Неретва– А.Македонски