Day: д.м.г

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 20.11.2019 ќе биде нормално. Вкупната произведена количина на вода е 272/с, од кои 135л/с од Студенчица, 111л/с од бунари и 26л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – Јоска Јорданоски– Пенко Здравкоски– […]