Day: д.м.г

Реконструирана водоводната мрежа на ул. „Борка Влачарот“.

Реконструирана водоводната мрежа на ул. „Борка Влачарот“.

Денес заврши реконструкцијата на водоводната мрежа на уште една улица односно на ул „Борка Влачарот“, а при крај се инфраструктурните зафати и интервенции на водоводната и канализациона мрежа на повеќе улици во градот. Имено, на улицата „Борка Влачарот“ старата азбестна водоводна линија од DN80, е заменета со нова линија полиетилен DN90 во должина од 215,5 […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 14.11.2019 ќе биде нормално. Вкупната произведена количина на вода е 232/с, од кои 206л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 26л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – Глигор Прличев– В.Циривири со […]