Ден: д.м.г

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 04.11.2019 ќе биде нормално. Вкупната произведена количина на вода е 250/с, од кои 95л/с од Студенчица, 130л/с од бунари и 25л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – Пиринска– Мукос– Слобода– Круме […]