Day: д.м.г

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 09.10.2019 ќе биде нормално. Вкупната произведена количина на вода е 265/с, од кои 165л/с од Студенчица, 75л/с од бунари и 25л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: –Ило Попадинец– Реон Пашоски ливади– […]