Day: д.м.г

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 25.09.2019 ќе биде нормално. Вкупната произведена количина на вода е 284л/с, од кои 190л/с од Студенчица, 70л/с од бунари и 24л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – Савка Манеска– Кире Гаврилоски– […]