Day: д.м.г

Известување до граѓаните на Општина Прилеп

Известување до граѓаните на Општина Прилеп

ЈКП Водовод и канализација Прилеп ги известува граѓаните на Општина Прилеп дека ЈП Студенчица – Кичево заврши со чистењето на изворот Студенчица во самата каптажа. Чистењето заврши без појава на заматеност на водата за пиење и корисниците можат да ја консумираат водата за пиење без посебен третман.Со почит, ЈКП „Водовод и канализација“ Прилеп

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 18.09.2019 ќе биде нормално. Вкупната произведена количина на вода е 257л/с, од кои 145л/с од Студенчица, 88л/с од бунари и 24л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – Пере Тошев– Круме Јаскоски– […]