Day: д.м.г

Соопштение на ЈКП „Водовод и канализација“ – Прилеп

Соопштение на ЈКП „Водовод и канализација“ – Прилеп

Почитувани граѓани, Поради големата суша и неповолните временски услови, енормно е намалена издашноста на изорот Студенчица. Од тие причини, количините на вода кои ЈКП „Водовод и канализација” – Прилеп ги добива од ЈП „Студенчица” не се доволни во целост да ги задоволат потребите за вода на граѓаните на општина Прилеп. Како резултат на тоа, во […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 30.08.2019 ќе биде нормално. Вкупната произведена количина на вода е 271л/с, од кои 250л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 21л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – Пчиња– А.Македонски– Пере ТемелкоскиЈКП […]