Day: д.м.г

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 26.08.2019 ќе биде нормално. Вкупната произведена количина на вода е 351л/с, од кои 330л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 21л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – Борка Лопач– Ѓорѓи Сугаре– […]