Ден: д.м.г

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 15.08.2019 ќе биде нормално. Вкупната произведена количина на вода е 347л/с, од кои 325л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 22л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – Ореовечка– Копаоник– Октомвриска