Ден: д.м.г

Работилница на „Водовод и канализација“ на тема „Целосен циклус на урбаната вода: од својот извор до крајните корисници и назад кон животната средина“

Работилница на „Водовод и канализација“ на тема „Целосен циклус на урбаната вода: од својот извор до крајните корисници и назад кон животната средина“

ЈКП „Водовод и канализација“ денеска организираше техничка работилница во рамките на проектот WATenERgy CYCLE „Целосен циклус на урбаната вода: од својот извор до крајните корисници и назад кон животната средина“. Во своето обраќање пред претставниците од партнерските организации на Програмата за соработка „INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020“ кои доаѓаат од 5 држави: Грција, Бугарија, Кипар, Албанија и […]