Day: д.м.г

Реконструирана водоводната мрежа на ул. „Ленин“.

Реконструирана водоводната мрежа на ул. „Ленин“.

ЈКП “Водовод и канализација” – Прилеп интензивно работи на реконструкција на старите водоводни мрежи на повеќе локации, со цел да се обезбеди чиста и технички исправна вода за пиење а со тоа подобар живот на граѓаните во град Прилеп. Обезбедувањето на чиста и технички исправна вода за граѓаните е должност на секоја одговорна локална власт […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ДЕН 26.06.2019 ЌЕ БИДЕ НОРМАЛНО. ВКУПНА ПРОИЗВЕДЕНА КОЛИЧИНА НА ВОДА Е 297л/с., ОД КОИ 265л/с ОД СТУДЕНЧИЦА,0л/с ОД БУНАРИ И 32л/с СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ. ПРЕКИН ВО ВОДОСНАБДУВАЊЕТО ЗАРАДИ САНАЦИЈА НА ДЕФЕКТИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 08 ДО 14 ЧАСОТ ЌЕ ИМА НА СЛЕДНИТЕ УЛИЦИ И ДЕЛОВИ ОД ОПШТИНА ПРИЛЕП:– РИСТО ВАСИЛЕСКИ– КЕЈ 1ви МАЈ–ПЕНКО ЗДРАВКОСКИ […]