Day: д.м.г

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ДЕН 25.06.2019 ЌЕ БИДЕ НОРМАЛНО. ВКУПНА ПРОИЗВЕДЕНА КОЛИЧИНА НА ВОДА Е 294л/с., ОД КОИ 262л/с ОД СТУДЕНЧИЦА,0л/с ОД БУНАРИ И 32л/с СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ. ПРЕКИН ВО ВОДОСНАБДУВАЊЕТО ЗАРАДИ САНАЦИЈА НА ДЕФЕКТИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 08 ДО 14 ЧАСОТ ЌЕ ИМА НА СЛЕДНИТЕ УЛИЦИ И ДЕЛОВИ ОД ОПШТИНА ПРИЛЕП:– АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ– ЃОРЃИ ДИМИТРОВ– МИРЕ ЦИЛКОСКИ