ЈКП„Водовод и канализација“Прилеп отпочна активности за зголемување на капацитетот на водоснабдувањето во н.м. Канатларци и го активира новиот бунар.

Ова е период на тестирање и надзор на работата на истиот поради што е известено локалното население за квалитетот на водата и како да се користи истата во овој период.

#ЈКПВодоводИканализацијаПрилеп

Share on facebook
Сподели на Facebook