Целосно завршено поставувањето на нова фекална канализациона линија на ул „Драган Димески“

Целосно е завршенано поставувањето на нова фекална канализациона линија на ул.”Драган Димески”а при крај се инфраструктурните зафати и интервенции на водоводната и канализациона мрежа на повеќе улици во градот.
На ул.”Драган Димески” е поставена нова фекална канализациона линија во должина од 70 метри со големина Фи160 .
Ова канализациона линија  е поставена на тежок и непогоден терен за чие нормално функционирање беше потребно да се изгради и пумпна станица со која отпадните води се одведуваат до уличната канализација на ул “Цане Илиоски”. Со оваа канализациона линија се решава долгогодишниот проблем на граѓаните од ул.”Драган Димески”.

Share on facebook
Сподели на Facebook