Категорија: Проекти

ЈКП “Водовод и канализација”- Прилеп започна со имплементација на проектот WATENERGY CYCLE

ЈКП “Водовод и канализација”- Прилеп започна со имплементација на проектот WATENERGY CYCLE

ЈКП “Водовод и канализација”- Прилеп започна со имплементација на проектот WATENERGY CYCLE ( Urban water full cycle: from its source to its end-users and back to the environment) – предводен од INTERREG BALKAN-MEDITERRANEAN. Буџетот е вредност од 165,000 евра гранд. Средствата се наменети за набавка на ГИС систем за потребите на “Водовод и канализација” и […]

Прилеп доби најсовремена Прочистителна станица

Прилеп доби најсовремена Прочистителна станица

Прилеп доби најсовремена Прочистителна станица на отпадни урбани води во Р. Македонија со капацитет да опслужува 100 000 луѓе, која официјално беше пуштена денес во употреба. Прочистителна станица на отпадни урбани води е изградена со пари од Европската Унија со 17 милиони евра и Владата на Р. Македонија, а вкупната вредност е 23 милиони евра. […]