ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 14.06.2024 (петок) ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода 298л/с, од кои 270л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 28л/с од сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти и приклучоци во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:

– ул. Ердован Шабаноски

– ул. Гога Димитриоски

– ул. Круме Волнароски

– н.м. Ореовец

– н.м. Ерековци

Share on facebook
Сподели на Facebook